Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Andrzej Łukasik

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

29,90 zł

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

29,90 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

Beata Brzozowska-Zburzyńska

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

33,64 zł

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

Joanna Wierzejska

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

31,77 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

44,86 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

red. Anna Tychmanowicz

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

red. Agnieszka Kolasa-Nowak

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

33,64 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 2

33,64 zł

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku

red. Małgorzata Medecka, Mirosław Ryszkiewicz, Anna Tryksza

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku

31,77 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXXI, NO. 1

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXXI, NO. 1

26,17 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 4

red. Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 4

31,77 zł

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie

Joanna Szadura

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie

42,99 zł

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej

red. Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Andrzej Stępnik, Dariusz Szewczuk

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej

39,25 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

red. Antoni Pieniążek

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. XLVIII

4,67 zł

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

Bogumiła Truchlińska

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

9,35 zł

Folia Bibliologica, LII/LIII, 2004/2005

red. Maria Juda

Folia Bibliologica, LII/LIII, 2004/2005

3,74 zł

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności

red. Jerzy Święch

Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności

10,28 zł

Macierze i operatory

Witold Rzymowski

Macierze i operatory

7,48 zł

Małe struktury społeczne

red. Irena Machaj

Małe struktury społeczne

6,54 zł

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

18,69 zł

Scripta manent

red. Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski

Scripta manent

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 10

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 10

9,35 zł

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

Elżbieta Flis-Czerniak

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

7,48 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

9,35 zł

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego

Piotr Zalewa

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego

5,61 zł

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

red. Witold Kowalczyk, Anna Woźniak

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

9,35 zł

Wiek XX. Studia. Publicystyka. Wspomnienia

Zygmunt Piotr Mańkowski

Wiek XX. Studia. Publicystyka. Wspomnienia

9,35 zł

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

Agnieszka Kolasa-Nowak

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

9,35 zł