Kontakt

Wydawnictwo UMCS

Dział Handlowy
ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Tel: 81 537 53 02/03
Fax: 81 537 53 02

Adres e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

Numer konta: 89 1140 1094 0000 2905 1600 1043

Adres odbioru osobistego:

ul. Radziszewskiego 11 (Gmach Biblioteki Głównej UMCS), pok. 10


Dyrektor Wydawnictwa

mgr Aneta Okuń-Jaśkowiak
Tel. 81 537 54 24, pok. 45
e-mail:  aneta.okun@poczta.umcs.lublin.pl


Sekretarz Wydawnictwa

mgr Agnieszka Żytomska
Tel. 81 537 53 04, pok. 48
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl


Dział handlowy

mgr Wiktor Tomasz Grudzień - kierownik działu handlowego - tel. 81 537 53 02
mgr Piotr Błaszczak - księgarz - tel. 81 537 53 02
mgr Adam Stróżyński - księgarz - tel. 81 537 53 03
mgr Krzysztof Warchocki - starszy księgarz - tel. 81 537 53 03


Redakcja merytoryczna

red. Teresa Dunin – tel. 81 537 53 05; dyżur: wtorek, czwartek w godz. 10.00 – 12.00 (pok. 46)
red. Lech Maliszewski – tel. 81 537 53 05; dyżur: poniedziałek w godz. 9.00 – 11.00 (pok. 46)
red. Agnieszka Reszczyk – tel. 81 537 53 05; dyżur: wtorek w godz. 8.00 – 10.00, środa w godz. 11.00 – 13.00 (pok. 46


Umowy – faktury

Aneta Wesołowska – tel. 81 537 54 12, pok. 48
red. tech. Ewa Samczuk – tel. 81 537 54 12, pok. 48


Redakcja techniczna

red. Agnieszka Muchowska – redaktor techniczny – tel. 81 537 54 24; pok. 45
Adres e-mail do redakcji technicznej: redtech_okun@wp.pl


Krzysztof Trojnar - specjalista ds. marketingu i promocji, e-mail: krzysztof.trojnar@umcs.pl